Endurica

Endurica CL, elastomer yorulma ve ömür analizleri için geliştirilmiş bir yazılımdır. Kauçuk yapılarda, kompleks yüklemeler sonucu oluşan yorulma çatlaklarını ve çatlak oluşumunu analiz eder. Belirlenen çatlak boyuna ulaşana kadar ki ömür süresi, tekrarlı yükleme/boşaltma sonucu oluşan deformasyon karakteristiğiyle hesaplanır. Yazılım aynı zamanda hasarlı bölge ile ilgili olarak, çatlak başlangıç düzlemini, bu düzlemdeki yükleme geçmişini ve dinamik yük tekrarları altında açığa çıkan ısıl değişimleri hesaplar. 

 


 • Endurica CL, kauçuk ömür hesabı için şu faktörleri hesaba katar: 
 • Büyük Deformasyonlar
 • Doğrusal Olmayan Gerilim-Genleme Davranışı
 • Mullin Etkisi
 • Doğrusal Olmayan Yorulma Çatlağı İlerleme Davranışı (Eşik seviyesi,  çatlak etrafı etkileri)
 • Zamana Bağlı Çatlak İlerlemesi (Frekansa Bağlı, Ozon Etkisi)
 • Yorulma Özelliklerine Sıcaklık Etkisi
 • R-oran Etkisi (Gevşeyen ve Gevşemeyen Uzama Geçmişi)
 • Çok Eksenli Yükleme
 • Çeşitli Yükleme Genlikleri
 • Başlangıç Çatlak Büyüklüğü
 • Kendi Kendine Isınma


Endurica DT


 • Endurica CL ile elde ettiğimiz sonuçlardan farklı olarak, farklı yüklemelere sahip kauçuk parçanızın bu yüklemeler sonrasında, geriye ne kadar ömür süresinin kaldığını gösterir. Birden fazla yükleme koşulunu ardı ardına sıralamanızı ve tüm bunların sonunda geriye kalan ömrü (residual life) hesaplamanızı sağlar.
 • Endurica DT + FEA çözücü co-simulasyonuyla kauçuk parçanızın sonlu elemanlar modelindeki her bir eleman için stiffness kayıplarını elde edebilir. Deplasman veya kuvvet kontrollü yüklemelerinizle yorulma ömür sürelerini görebilirsiniz.

BİAS Ürünleri

Galerimizi İnceleyin!

BİAS Ürünleri

İlginizi Çekebilir!