Komponentlerin akma sınırının altında tekrarlı dinamik yüklere maruz kalarak hasar oluşmasına yorulma denmektedir. Komponentlerin S-N eğrisi baz alınarak, oluşan gerilim değeri arttıkça tekrar sayısı azalmaktadır. Günümüzde dinamik koşullarda kullanılan birçok parça, dinamik yüklere karşı olan yorulma davranışının anlaşılabilmesi için yorulma testlerine tabi tutulur. Bu testler parçanın çalışma şartlarındaki sınır koşullarından sabitlenerek ve yine çalışma şartlarında maruz kaldığı noktalardan kuvvet/moment uygulanarak gerçekleştirilmektedir. Bu tip sistemler genel olarak 4 ana komponentten oluşmaktadır.


  1. Kuvveti/momenti uygulayan eyleyici, 
  2. Kontrolcü
  3. Eyleyiciye gerekli gücü sağlayan ünite
  4. Testin kurulabilmesi için gerekli fikstürler


Eyleyiciler lineer ya da dönüş yönünde hareket edebilirler. Hidrolik tahrikli ya da elektrik motoru tahrikli olabilir. Bu göre güç sağlayan ünite farklılık gösterir.


Kabaca birçok test sistemi bu bahsettiğimiz ayrı komponentlerin bir araya getirilmesi ile oluşur. Testin başarımı için bu 4 unsurun da çok doğru belirlenmiş olması gerekir.