Hesaplamalı Kompozit Malzeme Modelleme Platformu

Klasik modelleme yöntemleri lokal malzeme davranışı, güvenlik faktörlerinin doğru değerlendirilmesi ve dizayn güvenilirliğinin sağlanması konusunda yetersiz kalmaktadır.

Digimat sağladığı literatürdeki en son hesaplama yöntemleri ile kompozit malzeme davranışını lokal ve global ölçekte doğru modellenmesini sağlayarak, kompozit malzeme modellenmesini 100% güvenilirlikle gerçekleştirmektedir. Doğru modelleme ve doğru hesaplamalar sayesinde ortaya çıkan ürün markette daha rekabetçi ve daha düşük maliyetli olarak tasarlanabilmektedir.Digimat ile:

 • Çeşitli karışımlara yönelik davranış sanal olarak çıkartılıp farklı alternatifler değerlendirilebilir.
 • Tasarım-Analiz-Üretim arasındaki boşluklar doldurularak üretim etkileri tasarım ve analiz süreçlerinde değerlendirebilir hatta tasarıma girdi oluşturabilir.
 • Endüstriyel kompozit ürünlerin pazara sürüm süresi, maliyeti ve ağırlığı minimize edilebilir.
 • Test ve prototipleme maliyetleri azaltılabilir.Digimat-MF

 • Kompozit malzemelerin analitik yöntemler ile malzeme davranışının çıkartılması
 • Çok fazlı kompozit malzemelerin nonlineer davranışlarını öngörmek için kullanılan mean-field homojenizasyon yazılımıdır.

Digimat-FE

 • Karmaşık kompozit malzemelerin detay tasarımlarının yapılması, farklı katkıların ve şekillerin denemesi ve malzeme davranışlarının sonlu elemanlar tabanlı çözüm yöntemleri ile optimize edilmesi
 • Kompleks malzemeli mikro yapıların, Representetive Volume Element (RVE) teorisine uygun olarak nonlineer sonlu elemanlar şeklinde modellenmesini sağlayan yazılımdır.

Digimat-MX

 • Tasarlanan malzemelere yönelik dataların saklanması
 • Doğrudan test sonuçlarından malzeme verilerinin tersine mühendislik ile hesaplanması
 • Çeşitli malzemelere yönelik kullanıma hazır referansla malzeme parametreleri
 • Düzenleme (geri mühendislik, tanımlama), depolama ve malzeme tedarikçileri ile nihai kullanıcılar arasında Digimat malzeme modellerinin güvenli bir şekilde transfer edilebilmesini sağlamasının yanı sıra malzeme data şifreleme özelliğiyle özel bilgilerin koruma işlemini yapabilen özel bir modüldür

Digimat-CAE

 • Oluşturulan malzeme modellerinin kesintisiz olarak ve herhangi ek bir ara yüze ihtiyaç kullanılmadan MSC Software sonlu eleman çözücülerine ve diğer yazılımlara aktarılması
 • MSC Software, Abaqus, LS-Dyna, Pam-Crash, Radioss, Samcef, Moldex 3D, Moldflow ve Sigmasoft’a kompozit malzeme ve model bilgilerini aktarmaya yarayan bir arayüzdür

Digimat-MAP

 • Fiber oryantasyonu, draping, boşluklar gibi üretimsel etkilerin sonlu eleman modellerine olduğu gibi yansıtılması

Digimat HC

 • Bal peteği içeren sandviç yapıların simülasyonlarıın gerçekleştirilmesi
 • Honeycomb parçaların tasarımı için kolay ve verimli bir çözüm.

Digimat AM

 • Additive manufacturing ile üretilen parçaların tasarımının, üretim süreçlerinin optimize dilmesine yönelik simülasyonlar

Digimat RP

 • Kullanımı kolay takviyeli plastik parçalara yönelik üretimsel etkilerin analiz modlelerine yansıtılması, process simülasyonu yapılması ve optimize edilmesi ve sonlu eleman simülasyonlarının gerçekleştirilmesi
 • Fiber takviyeli plastik parçaların tasarımı için kolay ve verimli bir çözüm.

Digimat VA

 • ASTM standartları dahilinde sanal kupon testlerinin gerçekleştirilmesi
Detaylı Bilgi

BİAS Ürünleri

Galerimizi İnceleyin!

BİAS Ürünleri

İlginizi Çekebilir!