İvmeölçer ve Mikrofon Kalibrasyon

Uygulamanın veya testin doğruluğu göz önüne alındığında sensörlerin kalibrasyonu oldukça önem taşımaktadır. Hem ivmeölçer hem de mikrofonların kullanımı için hassas kalibrasyonu, bununla birlikte bu sistemlerin akreditasyonlu ve onaylı bir şekilde raporlanması birçok zaman zorunluluktur. BİAS Mühendislik kalibrasyon hizmeti vermekle beraber kalibrasyon sistemleri konusunda önde gelen üreticilerin temsilciliğini de üstlenmektedir.


BİAS Çözümleri

Çözümlerden Kareler!