Gizlilik Politikası

1.    AMAÇ


İşbu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası;

a.    Özel Nitelikli Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,

b.    Veri konusu kişi grubu kategorizasyonu ve kişisel verilerin hangi amaçla işlendiği

c.    Özel Nitelikli Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,

d.    Özel Nitelikli Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,

e.    Özel Nitelikli Kişisel verileri saklama sürelerini,

f.    İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,

g.    Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını açıklamaktadır.


2.    KAPSAM ve SORUMLULUKLAR


3.    REFERANSLAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

4.    TANIMLAR


5.    PERFORMANS GÖSTERGELERİ:


6.    AÇIKLAMALAR

6.1.    Özel Nitelikli Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

BİAS kişisel verileri yüz yüze görüşmeler, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve açık rızanın alınması hukuki sebeplerine dayalı olarak toplamaktadır.

6.2.    Veri Konusu Kişi Grubu ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlendiği

BİAS kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde özel nitelikli kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir.

6.2.1.    Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

6.2.1.1.    Çalışan/Çalışan Adayı

  • Sağlık Bilgileri: Kan grubu, sağlık raporları, 
  • Hukuki İşlem: Adli sicil belgesi
  • Biyometrik veriler: Parmak izi, yüz taraması
  • Dernek üyeliği bilgisi