İş Etiği Kuralları

Amaç

 Etik Kurallarımızın amacı; uygulanmalarını sürekli kılacak ilkeleri ortaya koymaktır. Değerlerimiz, bizi bugün bulunduğumuz noktaya getiren ve gelecekte gelmek istediğimiz noktayı tanımlayan bir ilkeler bütünü ile vizyonu kapsar. Biz bu bağlamda dürüstlük, doğruluk ve doğru olanı yapma kültürümüzü sürdürmeye inanırız. İşimizi yaparken izlediğimiz yol ve yöntemlerin, yaptığımız iş kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Doğrulukla ve yüksek iş ahlakı standartlarıyla çalışmak, BİAS’ın mutlak iş yapma yöntemidir ve bu yöntemi benimsemek için bazı ilkelerin benimsenmesi büyük önem taşır. 


Bu ilkeler: 


 • Profesyonel biçimde hareket etmek, 
 • Dürüst ve kanunlara uygun bir şekilde iş yapmak 
 • Kendi itibarımızla beraber müşterilerimizin itibarını da korumak 
 • İnsanlara ve çevreye saygılı olmak 
 • Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek 
 • Birlikte çalışmak ve çalışma şeklimize dikkat etmek 
 • Çalışanlarımızın haklarına saygı göstermek, onlara iyi ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak  Çalışanlarımızın yeteneklerinin en iyi şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, yetenek ve becerilerini geliştirmede herkese eşit fırsatlar tanıyan, katılımcı bir iş ortamı yaratmak 
 • Çalışanları işlerin planlanması ve yönetilmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek 
 • Çalışanlara ilişkin kararları çalışanın niteliklerine, performansına, becerilerine ve tecrübesine göre vermek 
 • Faaliyetlerimizin etik boyutlarını göz önünde bulundurmak 
 • Rüşvet dahil yolsuzluğun hiçbir türüne asla müsamaha göstermemek.


İş Etik Kuralları; çalışan iş sözleşmesi, İnsan Kaynakları El Kitabı ve diğer BİAS politika ve prosedürleri gibi Davranış Kurallarında yer alan ilkelerin uygulanmasına yardımcı olmak üzere uyarlanabilecek belgelerin tamamlayıcısıdır ve onlarla birlikte okunmalıdır. Şirket ilgili yasalar ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri yansıtmak amacıyla zaman zaman İş Etiği üzerinde değişiklikler yapabilir. Tüm çalışanlar, yöneticiler, vekil ve temsilciler İş Etiği Kuralları üzerinde yapılan güncellemeleri öğrenmek ve bunların bilincine varmaktan sorumludur.