Modal Test (Deneysel modal analiz)

Rezonans titreşimi, yapılarda ve makinelerde meydana gelen titreşimle kaynaklı sorunların çoğunun nedeni veya bu sorunlara katkıda bulunan bir faktördür. Herhangi bir yapısal titreşim problemini daha iyi anlamak için, bir yapının rezonanslarının tanımlanması ve ölçülmesi gerekir. Bunu yapmanın en yaygın yolu, yapının modal parametrelerini belirlemektir. Bu parametreleri belirlemek için yapıya kuvvet uygulanır ve birçok noktadan frekans cevap fonksiyonu (FRF) toplanır. Kuvvet girişi modal çekiç veya sarsıcıyla yapılırken, cevaplar ivmeölçerlerle toplanır. Verilerin bilgisayar ortamına aktarılıp incelenmesiyle yapının doğal frekanslarındaki titreşim biçimleri elde edilebilir ve sonlu elemanlar yöntemiyle oluşturulmuş modellerle karşılaştırılabilir.


BİAS Çözümleri

Çözümlerden Kareler!