Dantec Dynamics, akışkanlar mekaniği, katı mekaniği, mikroakışkanlar, sprey analizi ve yanma teknolojisi üzerine teşhis ve araştırma için entegre ölçüm sistemlerini 60 yılı aşkın bir süredir geliştirmektedir.


Akışkanlar mekaniğinde PIV,LIF,LDA ve CTA olarak 4 farklı yöntem ile çözüm sunar.


Particle Image Velocimetry
Parçacık Görüntüsü Velocimetry (PIV), akış, türbülans, mikroakışkanlar, sprey atomizasyonu ve yanma süreçlerine yönelik araştırma ve teşhis için müdahaleci olmayan bir lazer optik ölçüm tekniğidir. PIV sistemi, temel akışkanlar dinamiği konusundaki araştırmalardan, ürün geliştirme ve optimizasyon çalışmalarına kadar birçok alanda iç ve dış akış incelemelerinde kullanılmaktadır.

Dantec Dynamics, çeşitli araştırma ihtiyaçlarına uygun bir dizi PIV çözümü sunar. Temel sistemler bir düzlemdeki iki hız bileşenini ölçmek için tek bir kamera kullanır. Daha gelişmiş sistemler, bir düzlemde veya bir hacimde üç hız bileşenini ölçmek için birden fazla kamera kullanır.

Girdapları incelemek için yüksek hızlı sistemler mevcuttur. Ayrıca, ölçüm kalitesi hakkında bilgi veren belirsizlik tahmini ve yayılım, girdap algılamaları için gelişmiş işleme sonrası yönlendirme, birleşik PIV / LIF / Shadow ölçümü ve basınç hesaplamaları gibi gelişmiş özellikler verilerinizden en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olur.   


Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ

Rüzgar tüneli, su tüneli, taşıt aerodinamiği vb. iç ve dış akış uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.


PIV Sisteminin Çalışma Prensibi

PIV sistemi kullanılarak istenilen hacim veya düzlemdeki hız komponentleri ölçülebilir. Akışkanın hız komponentleri, lazer ile aydınlatılan yüzeyden art arda iki fotoğraf çekilmesi ile hesaplanır. Çekilen iki fotoğraf arasında çapraz-korelasyon (cross-correlation) yöntemi uygulanarak hız komponentlerine ulaşılır.

Akışın görünür olması için havada yapılan ölçümlerde sis veya duman jenaratörü, suda yapılacak ölçümlerde ise parçacık kullanılır. Tek kamera ile, bir yüzeyden iki hız komponenti hesaplanabildiği gibi, ikinci bir kamera kullanılarak, üçüncü hız komponenti hesaplanabilir.


PIV Sistemi Kabiliyetleri

PIV temassız (non-intrusive) bir teknik olup akışı takip eden mikron ölçeğinde küçük parçacıkların hızlarını ölçmektedir.

 Mikroskopik akışlardan, süpersonik akışlara kadar her türlü hız alanına uygulanabilen PIV sistemleri ile:

 •  Anlık vektörel hız haritası
 • Akış çizgileri (Streamline)
 • Girdaplılık (Vorticity)
 • İstatistik ve türbülans ölçümleri
 • Zaman çözünürlüklü ölçümler yapılabilir.

Esnek grid (ağ) tasarımı ile sonuçlar Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (CFD) ile benzerlik gösterir.


PIV Sistem Çözümleri

2D & 3D Stereoscopic PIV

İki veya üç boyutlu akış analizleri için kullanılan standart PIV sistemleridir.

Two-Phase Flow

Sistem ana PIV sistemlerinin üzerine bazı aksesuarlar ve yazılımların eklenmesi ile iki fazlı akışlar (örnek olarak kaynayan su için ölçüm) üzerinde çalışmayı mümkün kılmaktadır.

Time Resolved PIV

TR-PIV sistemleri ilk olarak Dantec Dynamics tarafından sunulmuştur. Sistem hızlı kamera ve lazerden oluşmaktadır. Bu yöntem dinamik davranışların zaman çözünürlüklü olarak daha derinlemesine analiz edilmesine ve akışın animasyon haline getirilmesine olanak sağlamaktadır.

MicroPIV

MicroPIV sistemi, mikroskopik akış araştırmalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Özellikle CFD yazılımlarının, mikroskopik kanallarda doğru sonuç vermemesi nedeni ile bu tip çalışmalarda deneysel sonuçlar oldukça önemlidir.

Volumetric PIV

Üç veya daha fazla kamera kullanımı ile bir hacim içerisindeki akış alanı incelenebilir.


LIF (Laser Induced Fluorescence)


Planar laser-induced fluorescence (PLIF), sıvı ve gaz uygulamalarında yaygın olarak kullanılan optik bir teşhis tekniğidir. PLIF, akış görselleştirme için olduğu kadar sıvıdaki konsantrasyon ve sıcaklığın ve gaz akışlarındaki konsantrasyonun nicel tüm alan ölçümleri için değerli bir araç olduğunu kanıtlamıştır. Uygulamalar proses mühendisliği, biyomedikal mühendisliği ve akışkanlar dinamiği araştırmalarında bulunabilir.

Dantec Dynamics’in düzlemsel LIF çözümleriyle, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok uygulamada nicel bilgiler elde edilebilir:

 • Kimyasal proseslerin karıştırma performansı
 • Türbülanslı karıştırmada büyük ölçekli ve daha küçük ölçekli etkileşim
 • Kirleticilerin model okyanus sistemlerinde dağılımı
 • Cihaz performansının ve ekipman tasarımının iyileştirilmesi için ısı eşanjörlerinde, pompalarda ve diğer cihazlarda ısı transfer olayları
 • Gıda maddeleri ve boyalar gibi mühendislik ilgi alanlarının akışkanlarında sıcaklık dağılımı

Bir floresan olmayan yakıta veya gaza bir floresan izleyici türü (örn. Aseton) ilave edilerek, gaz fazı karışımının görselleştirilmesi ve nicel konsantrasyon ölçümleri LIF aracılığıyla yapılabilir. Yaygın bir uygulama, LIF'in yanma öncesi ve yanma işleminin teşhis edilmesine izin verdiği yanmalı motorların geliştirilmesinde yakıt görselleştirmesidir.

Dantec Dynamics’in gaz fazı izleyicisi-LIF için ayrılmış güçlü ancak kullanımı kolay sistemi aşağıdaki gibi özelliklerin araştırılmasını sağlar:

 • Yakıt dağıtımı
 • Ateşleme olayları
 • Yakıt enjeksiyon davranışı
 • Gaz fazı karıştırma çalışmaları


Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ


Laser Doppler Anemometry (LDA)Lazer Doppler Velocimetry (LDV) olarak da bilinen Lazer Doppler Anemometrisi (LDA), hem serbest akışlarda hem de dahili akışlarda hız ve türbülans dağılımının müdahaleci olmayan 1D, 2D ve 3D nokta ölçümü için ideal bir optik tekniktir.

Bilim ve endüstrideki araştırmacılar, sıvı mekaniğini daha iyi anlamak için LDA sistemlerimizi kullanıyor. Ölçüm sonuçları, aerodinamik verimliliği, kaliteyi ve güvenliği artırmak için ürün tasarımlarında ince ayar yapmak için önemli adımlardır.


Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ


Constant Temperature Anemometry (CTA)


Termal Anemometri olarak da bilinen Sabit Sıcaklık Anemometrisi (CTA), akışa yerleştirilen sıcak tel veya sıcak film probları kullanılarak 1D, 2D veya 3D gaz ve sıvı akışlarında türbülans ölçümü için bir tekniktir.

CTA özellikle bir noktada çok hızlı dalgalanmalar (yüksek türbülans) ile akışların ölçümü ve küçük akış girdaplarının milimetrenin onda birine kadar çözülmesi gereken akış mikro yapılarının incelenmesi için uygundur.


Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ


Sprey ve Parçacık

Görüntüleme ve nokta ölçüm tekniklerine dayanan sprey ve partikül ölçüm çözümleri sunuyoruz.


Phase Doppler Anemometry (PDA)


Faz Doppler Anemometri (PDA) sistemlerimiz, gaz veya sıvı akışlarında asılı olan küresel parçacıkların, damlacıkların veya kabarcıkların boyutunu, hızını ve konsantrasyonunu ölçer. PDA ayrıca Parçacık Dinamiği Analizi veya PDPA olarak da bilinir.

Çok yaygın bir PDA uygulaması, yakıt enjeksiyonu, sprey boya, sıvı metal sprey ve farmasötik spreylerdeki atomize sıvıların (spreylerin) analizidir.


Shadow Sizing

DynamicStudio Shadow Sizer, arka aydınlatma ve görüntü analiz yazılımı kullanarak parçacıkların boyutunu, şeklini ve hızını ölçer.

Gölge Boyutlandırıcı, kabarcıklar, sıvı damlacıkları, katı parçacıklar ve iyi tanımlanmış bir konturu olan herhangi bir nesne dahil olmak üzere çok çeşitli parçacık türlerini ölçebilir.

Veriler DynamicStudio tarafından analiz edilir ve boyut dağılımının histogramlarını, uzamsal dağılım grafiklerini, kümülatif histogramları ve tabloları içerir.

Detaylı Bilgi

BİAS Ürünleri

Galerimizi İnceleyin!

BİAS Ürünleri

İlginizi Çekebilir!