Mekanik Sistem Simülasyonunda Tartışmasız 1 Numara!

ADAMS mekanik sistemler simülasyonu yazılımıdır. ADAMS ile sistemlerin dinamik davranışları incelenir, kuvvetlerin ve yüklerin sistem içinde nasıl dağıldığı hesaplanır, sistemlerin titreşim davranışı analiz edilir ve mekanizmalar optimize edilerek sistemlerin performansları arttırılır.

 

Adams ile mekanik sistemlerin, sanal test prototipleri bilgisayar ortamında modellenir, gerçek hayattaki çalışma şartlarında test edilir. Adams; tüm sistemin kinematik/hareket, statik, quasi-statik ve dinamik denklemlerini çözerek, gerçek fiziğini incelemektedir. Bu özellikleri ile CAD programlarının sahip olduğu hareket (motion) kabiliyetlerinden üstündür.

 

Mekanik parçaları, pnömatik, hidrolik, elektronik ve kontrol sistemleri ile entegre ederek ve bu sistemlerin birbirleri ile etkileşimlerini sağlayarak, komple bir sistemin sanal ortamda modellenmesi mümkündür. Adams/Car, Adams/Flex, Adams/Durability, Adams/Vibration, Adams/Control gibi modülleri mevcuttur.

Kabiliyetleri

 • Kapsamlı mafsal (joint) ve kısıt (constraint) kütüphanesi
 • Kuvvet, ivme, hız, tork, deplasman ile hareket tanımlama
 • Esnek cisim dinamiği, kontrol sistemi, mafsal sürtünmesi ve kayma
 • Hidrolik ve pnömatik silindir tanımlama
 • Parametrik model oluşturma ve model optimizasyonu
 • Titreşim ve dayanıklılık hesaplamaları
 • DOE ile hızlı iterasyon ve sonuç alma
 • Nastran’a kuvvet/yük çıktısı
 • 2D ve 3D temas problemleri (esnek veya esnemez yapılar arasında)
 • Komplex hareket sistemleri için kapsamlı linear ve nonlinear sonuçlar
 • Paralel işlem

 

Kullanıldığı Sektörler

 • Otomotiv
 • Uzay ve Havacılık
 • Savunma
 • Makina Üreticileri
 • Beyaz Eşya
 • Nükleer Enerji


BİAS Ürünleri

Galerimizi İnceleyin!

BİAS Ürünleri

İlginizi Çekebilir!