Transfer Path Analiz (TPA) Testi

İletim Yolu Analizi teste dayalı bir analiz yöntemidir. Otomotiv sektöründe kullanılan bu yöntem, vibro-akustik enerjinin kaynaktan hangi yolları izleyerek yayıldığını belirlememizi sağlar. Sesin kaynaktan belirli bir noktadaki alıcıya iletimi yapısal veya hava yolu ile gerçekleşir. Amaç; kaynaktan alıcıya aktarılan her bir enerji iletim yolunun, aracın titreşim ve gürültüsüne olan katkısını belirlemektir. TPA testi ile hangi iletim yolunun iyileştirilmesi gerektiği tespit edilebilir ve istenilen karakteristikleri sağlamak için aracın dizaynı optimize edilebilir.