Odyometre her kulağı ayrı ayrı test etmek için belirli ses seviyelerinde saf ton ses üreten bir cihazdır. GRAS 90AB temel odyometre kalibrasyon sistemi ile hastane ve klinikler tarafından kullanılan odyometrelerin kalibrasyonu ilgili standartlar çerçevesinde gerçekleştirilebilir.İlgili Ürün/Hizmetleri İnceleyin