CFD

Cradle-scFlow

MSC Cradle CFD

Cradle CFD, kullanımı kolay, pratik, gelişmiş CFD simülasyon ve görüntüleme yazılımıdır.

Yüksek işlem hızı, öncü teknolojisi ve yüksek kullanıcı memnuniyeti ile kendini ispatlamış Otomotiv, Havacılık, Elektronik, Bina ve Mimari, İnşaat Mühendisliği, Turbomakina, Fan, Makina ve Denizcilik gibi çok çeşitli uygulamalar için kullanılmaktadır. Termal ve akışkan problemleri için özelleştirilmiştir.

Hareketli ağ uygulamaları, yüksek hızlı otomatik ağ örme kabiliyeti, hemen hemen her türlü CAD datası aktarılabilme, CAD datasını temizleme ve düzenleme, MSC’nin diğer ürünleriyle bütünleşik çalışabilme olanağı gibi birçok farklılık ve avantaj sunmaktadır.

MSC Cradle CFD ürün ailesi içinde scFLOW, SC/Tetra, scSTREAM gibi hesaplamalı ısı-akış analiz yazılımları bulunmaktadır.


scFLOW

scFLOW, karmaşık geometrileri doğru bir şekilde temsil etmek için yapısal olmayan ağ (unstructured mesh) kullanan yeni nesil bir CFD yazılımıdır. 

scFLOW, her seviyedeki kullanıcının yüksek kaliteli eleman ağı üretmesine ve karmaşık modeller oluşturmasına yardımcı olan ön işlemci ile birlikte, yüksek kararlılık ve hız sağlayan çözücüye sahip olup,  havacılık ve otomotiv aerodinamiği, fan ve pompa gibi dönen ekipmanların performansları, elektronik cihazların tasarım problemleri, çok fazlı problemleri çözmede kullanılır. 

MSC yazılımlarından Marc, Nastran, Adams ve Actran ile bütünleşik ortak simülasyonlar (Co-Simulation) sayesinde akışkan, yapısal, akustik ve çoklu cisimler dinamiği gibi konularda, disiplinler arası analizlerle daha gerçekçi sonuçlar elde edilebilir.


scFLOW Özellikleri


Polyhedral Mesh

Analiz edilecek bir modeli iki farklı ağ yöntemi kullanarak temsil edebilir:

Bu yöntemlerden çok yüzlü (polyhedral) ağ yapısı, yapılacak olan analizin süresini kısaltıp aynı zamanda daha kararlı ve doğru sonuçlar alınmasını sağlar.

Voksel yöntemi ile atılan ağ yapısında ise eğimli ve kavisli yüzeyler küp şeklinde temsil edilmektedir. 


Serbest Yüzey

scFLOW, bir gaz ve bir sıvı arasındaki, ara yüzün şekli simüle edilebilir. Akışkan hacmi yöntemi (VOF) ile yapılan hesaplamalar daha hızlı ve tutarlıdır. 

Ayrıca hareketli ağ yapısı olan ‘overset’ ağ ve partikül izleme gibi yazılım içerisinde yer alan işlevler ile birlikte kullanılabilir.


Moving Mesh (Discontinuous Mesh/Overset Mesh)

Süreksiz ağ fonksiyonu, bir fren diskinin rotoru ile pedi arasında oluşan kayma ısınma hesaplama analizinden, pistonlu pompa gibi dönüş ve çeviri kombinasyonlarının analizine kadar çok geniş bir yelpazede kullanılan bir özelliktir. 

Bu bağlamda dönüş yapan parçalar için ‘Discontinuous’ ağ ve hem dönüş, hem de yer değiştirme yapan parçalar için ise ‘Overset’ ağ yapısını kullanmaktadır.


Serbestlik Dereceli Analizler


Bu fonksiyon ile kullanıcı, 6 serbestlik dereceli rijit cisim hareketi (3 boyut ilerleme + 3 boyut rotasyon) dikkate alınarak, akıştan kaynaklı dönüş yapan bir pervane veya serbest hareket eden bir parça analiz edilebilir. 


Kavitasyon

Bu fonksiyon ile, bir sıvının içinde yüksek hızda dönüş yapan pervanenin üzerinde oluşan kavitasyon hesaplanabilir. Kavitasyon, bir sıvının basıncının, çevresindeki basınçtan daha düşük olduğu zamanlarda oluşur. scFLOW, ayrıca erozyon gibi kavitasyonun neden olduğu sorunları da çözmeyi destekler.


Sıkıştırılabilir Akış

scFLOW, süpersonik akış ile birlikte akışkan hacminin önemli ölçüde genişlemesi/daralması gibi olayları analiz edebilir. Sıkıştırılabilir akış problemlerinde basınç esaslı ve yoğunluk esaslı iki adet çözücü kullanılabilir.

Yoğunluk esaslı çözücü ile yüksek Mach sayılarında bile kararlı sonuçlar alınabilir. 

Problem ve analiz hedefine bağlı olarak çözücülerden istenilen seçilebilir.


Buharlaşma/Yoğunlaşma


Yazılımın serbest yüzey analizi fonksiyonu (VOF yöntemi), gaz ve sıvı arasındaki buharlaşma ve yoğuşma gibi faz değişimi problemlerini simüle edebilir. 


Ayrık Eleman Yöntemi (Discrete Element Method-Dem)


Partiküller arası kuvvetler (DEM) ve partikül izleme fonksiyonunun kullanılmasıyla, sıvının akışkan yatak ve toz taşıma gibi bir partikül dolumundan aktığı problemler üzerinde analiz yapabilir.


Termoregülasyon Modeli (Jos)

Termoregülasyon modelinin (JOS) ve akış analizinin bir arada kullanılması ile belirli bir termal ortamda bulunan insan vücudunun yüzey sıcaklığı analiz edilebilir. 

Kullanıcı, sıcaklık ve hız gibi çevresel koşullara ek olarak, insan vücudunun yaş, kıyafet ve kan akışı gibi parametrelerini kullanabilir.


MSC Yazılım Ürünleri İle Ortak Simülasyon (Co-Simulation)

MSC yazılımları olan Marc, Nastran, Adams ve Actran ile eş-zamanlı ortak simülasyonlar (co-simulation) sayesinde akışkan, yapı, akustik ve çoklu cisimler dinamiği problemleri, daha gerçekçi olarak modellenip, problemin fiziği daha detaylı ele alınıp, daha doğru sonuçlar elde edilebilir.

BİAS Ürünleri

Galerimizi İnceleyin!

BİAS Ürünleri

İlginizi Çekebilir!