CFD

Cradle-PICLS

PICLS, tasarımcıların PCB'lerin termal simülasyonunu kolayca ve eş zamanlı olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olan bir termal simülasyon aracıdır. 

Termal simülasyona aşina olmasanız bile, yazılımın 2 boyuttaki kolay ve hızlı çalışması sayesinde rahat bir şekilde simülasyon sonucu elde edilebilir.

PICLS'de oluşturulan bir PCB'nin verileri scSTREAM ve HeatDesigner'a aktarılabilir.


PICLS'in faydalı uygulamaları:

  • Mevcut ürünlerin termal sorunlarını inceleme ve giderme
  • Parça yerleşimlerinin termal etkileşimlerinin inceleme
  • Kablo modeline bağlı olarak ısı yayılım değişikliklerini inceleme (kapsama oranı) 
  • Termal yolların düzenini inceleme (ör. Yer, sayı)
  • Isı emicinin performansını inceleme
  • PCB boyutunu inceleme
  • Katman sayısını ve bakır folyo kalınlığını inceleme
  • Isı dağılımı performanslarının muhafazaya bağlayarak inceleme


Harici Dosya Arayüzü


IDF 3.0 ve Gerber verileri aktarılabilir.


Basit Muhafazanın Dikkate Alınması


Muhafazaya bağlayarak ısı yayılımı incelenebilir.


Soğutucu


Plaka kanatçıkları ve ısı dağıtma plakaları gibi parçaları tahsis edebilir ve görüntüleyebilir.

İlgili Ürün/Hizmetleri İnceleyin!

BİAS Ürünleri

İlginizi Çekebilir!