CFD

Cradle-scSTREAM

scSTREAM, yapısal ağ (structured mesh) kullanarak termo-akışkan analizi yapabilen pratik ve gelişmiş bir CFD yazılımıdır.

scSTREAM, büyük ölçekli hesaplamaya olanak sağlayan ağ yapısı ve analiz sistemi ile kullanıcıların elektronik cihazların termal problemlerinden, bina üzerine gelen rüzgâr yüküne kadar çok geniş bir yelpazede kapsamlı simülasyonlar yapılmasını sağlar.


scSTREAM Özellikleri


Büyük Ölçekli Hesaplama


Yapısal ağ kullanımı ile birlikte karmaşık bir modelin bile neredeyse hiç değiştirilmesine ve basitleştirilmesine  gerek yoktur. 

Ayrıca modelin şekli veya ölçeği ağ oluşturma zorluğunu etkilemez. Büyük yapıların bulunduğu bir şehir ortamı bile analiz edilebilir.


Radyasyon

Işınım, yansıma, iletim ve kırılma gibi parametrelerle birlikte radyasyondan kaynaklı ısı transferi hesaplanabilir. 

Radyasyon problemleri hesaplanırken VF (View Factor) veya FLUX yöntemi kullanılabilir.

Ayrıca lamba fonksiyonu kullanılarak kızılötesi ısıtıcıların yaydığı ısı hesaplanabilir.


Solar Radyasyon (Ashrae, Nedo)

Ashrae ve Nedo tarafından yayınlanan iklim verileri scSTREAM içerisine önceden ayarlanmış olup koşul ayarı için kullanılabilir.

Boylam, enlem, tarih ve saatin değerleri keyfi olarak girilerek, belirli bir konumdaki ve saatteki güneş yüksekliği ve güneşin azimut açısı otomatik olarak hesaplanır. 

Bu şekilde güneş radyasyonunun etkisi ayrıntılı olarak incelenebilir.


Nem/Çiğ Yoğunlaşması

ScStream, havadaki nemi analiz edebilir. Ortamda oluşan nem ve sıcaklık değerleri gün içindeki saatlere göre girişi yapılmak suretiyle parça üzerinde oluşan bağıl nem analiz edilebilir.

Sıcaklık değişimine bağlı olarak bir duvarın üzerinde oluşan buharlaşma miktarı elde edilebilir. 


Partikül Takibi


ScStream, parçacıkların özelliklerine (çap, yoğunluk ve sedimantasyon hızı) ve parçacıklar ile bir sıvı arasındaki etki/tepkiye bağlı olarak oluşan davranışı simüle edebilir.


Hareketli Objeler


Hareketli bir rijit nesne tarafından üretilen akış hesaplanabilir. 

Herhangi bir cismin hareketi (rotasyon ve elastik deformasyon) ve buna bağlı olarak oluşan ısı üretimi/emilimi gibi özellikler hesaplanabilir.


Serbest Yüzey

ScStream, bir gaz ve bir sıvı arasındaki ara yüzün şeklini hesaplayabilir. Bu hesaplama yapılırken MARS veya VOF yöntemi kullanılabilir. Bu fonksiyon çok çeşitli alanlarda kullanışlıdır: 

  • İnşaat mühendisliği
  • İnşaat alanındaki tsunami analizleri
  • Elektronik cihaz alanındaki lehimleme analizleri


Son İşlemci

Son işlemeci de, çözücüde hesaplanan simülasyon sonuçları görselleştirilebilir.

Örneğin gerçek ürünlerde ölçülemeyen veya gözlemlenemeyen yerlerde sıcaklık dağılımını kontrol edebileceğiniz için ürün tasarımı incelemelerinde çok önemlidir. 


İlgili Ürün/Hizmetleri İnceleyin!

BİAS Ürünleri

İlginizi Çekebilir!