Actran Acoustics

Actran Acoustics bir CAE aracı olarak büyük akustik modellerin çözülmesine olanak tanımaktadır. Kütüphanesinde bulunan elemanlar ve malzeme modelleri ile akustik yayılma problemleri için hızlı ve güvenilir çözümler sağlamaktadır.Actran VibroAcoustics

Actran VibroAcoustics yazılımı ile akustik ortam – yapı etkileşimi birlikte çözülebilmektedir. Bünyesinde bulunan farklı malzeme modelleri ile otomotiv, havacılık gibi sektörler için kapsamlı bir çözüm sunmaktadır. Actran AeroAcoustics

Actran AeroAcoustics akış kaynaklı gürültüyü analiz etmek için kullanılmaktadır. Program, ticari CFD programlarından akış analizi sonuçlarını işleyerek aero akustik gürültü kaynaklarını akustik ortama haritalandırmaktadır. Actran SNGR

Yarı deneysel türbülans modelleri kullanarak akış kaynaklı gürültüyü sürekli rejimde yapılan akış analizleri ile hesaplayan Actran modülüdür.Actran for Trimmed Body

Hali hazırda modal analizi yapılmış olan body-in-white (BIW) modellerine tüm trim ve katmanlı camlar ilave edilerek yapısal – akustik ve akustik – akustik transfer fonksiyonlarının hesaplanması amacı ile kullanılmaktadır. Actran SEA

İstatistiksel Enerji Analizi büyük yapılarda titreşim – akustik çalışmaları için orta – yüksek frekans bölgesinde verimli bir yöntemdir. Actran’ın SEA’ya yaklaşımı analitik ve deneysel SEA’yı birleştiren “Virtual SEA” yöntemidir. Bu yöntemde yapı ve akustik ortamların sonlu elemanlar modal analiz sonuçları kullanılarak, belirlenen alt sistemler arasındaki bağlantı matrisleri belirlenir. Actran TM

Actran TM, türbomakina gürültü tahmininde kullanılan bir yazılımdır. Uniform olmayan akış, yansıma ve taşınım etkileri, Myers sınır koşulu ile akustik sönümleme uygulamalarının akış altındaki özellikleri analize dahil edilerek gürültü yayılımı hesaplanabilmektedir. Akustik tahrik CFD analizinden alınabilir veya Actran TM içerisinde analitik olarak tanımlanabilir. Actran DGM

Karmaşık akış alanını haiz akustik ortamlarda sesin yayılmasını modellemek üzere lineerleştirilmiş Euler denklemlerini süreksiz Galerkin yöntemi ile çözen Actran modülüdür.  Actran VI

Tüm Actran modülleri için kullanılan, akustik analizler için özelleşmiş, kullanıcı dostu ön – son işlemcidir. 

BİAS Ürünleri

İlginizi Çekebilir!