Kompozit malzemeler, ağırlık/performs değerlerine bakıldığında, önümüzdeki yıllarda giderek daha sıklıkla kullanılacağı açıktır. Kompozit yapıların mukavemet analizlerine, ihtiyaçlarınız doğrultusunda çözümler sunulmaktadır.


Kompozit Malzeme Analizleri İçin DIGIMAT

Kompozit malzemeler, mühendislere ağırlıktan kazanç sağlarken, bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Malzeme özellikleri, malzeme kompozisyonundan ve işleme koşullarından büyük ölçüde etkilenen mikroyapının özelliklerine bağlı olarak, üstün performans elde edilecek şekilde ayarlanabilir. Dolayısıyla üretim şartları analizlerde gözönünde bulundurulmalıdır.


Kompozit Malzemelerin Tahmini Tasarımı İçin Modelleme Yazılımı:

Tahmine dayalı simülasyonlar, kompozit malzemelerin geliştirilmesinin yanı sıra yapısal tasarımdaki uygulamalarının anahtarıdır. Ayrıca, metal yerine, kompozit mazleme kullanımına geçiş, bazı kompozit davranışları hesaplayabilmek için kompozit tasarımına yönelik özel araçlar kullanılmasını gerektirir. Bu malzeme davranışları, üretime bağlı olarak çok büyük değişiklikler gösterebilir. Klasik tasarım araçları, local kompozit malzeme davranışını doğru bir şekilde tanımlayamaz, bu da büyük güvenlik açısından risk doğurabilir ve tasarımda güven eksikliğine yol açabilir


Kompozit Malzeme İçin Digimat Modelleme Yazılımı:

Digimat ile detaylı malzeme modeli yaratmak ve local olarak tanımlama yapmak mümkündür. Daha hassas bir malzeme tanımı olduğu için malzemenin dayanım naktası daha doğru tespit edilir ve tasarım buna göre optimize edilebilir. Digimat üretim süreçlerini hesaba katarak, üretim ve yapısal analiz arasındaki boşluğun kapatılmasına yardımcı olur.İlgili Ürün/Hizmetleri İnceleyin