Titreşim testi, bir komponentin ya da sistemin ömrü boyunca maruz kaldığı etkiyi simüle etmek için yapılmaktadır. Savunma ve otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok sektör ürettikleri ürünlerin satışından önce titreşim altındaki dayanıklılığını görmek ister. Bu testlerin saha yerine laboratuvarda gerçekleştirmesi maliyet, zaman ve güvenlik açısından tercih edilmektedir. 


Uygulanacak titreşim profilleri standartlara göre belirlenebildiği gibi, komponent üzerinden kullanım koşullarına göre veri toplanarak da oluşturabilmektedir.


Titreşim testini gerçekleştirmek için en büyük 2 ana unsur sarsıcı ve kontrolcüdür. Sarsıcı titreşim testini gerçekleştiriken, hareket ve doğruluğu kontrolcü tarafından ayarlanmaktadır. Kontrolcü kullanılarak yapılabilecek testler aşağıdaki gibidir:


 1. Sine
 2. Sine Resonance Track & Dwell (SRTD)
 3. Accelerometer Calibration
 4. Random
 5. Fatigue Damage Spectrum (FDS) 
 6. Kurtosion
 7. Instant Degree of Freedom (iDOF)
 8. Sine on Random
 9. Sine on Sine
 10. Random on Random
 11. Sine and Random on Random
 12. Shock
 13. Shock Response Spectrum (SRS)
 14. User Defined Transient
 15. Field Data Replication 
 16. Sine Trackıng Analysıs Generatıon (STAG)


Bu savunma sanayinde çoğu zaman zorunludur. Bu çalışmalarla bazen Ar-Ge ilgilenmekle beraber çoğu zaman kalite birimleri sorumludur.