pSeven yazılımı gelişmiş Tasarım Uzay İncelemesi (Design Space Exploration) ve optimizasyon araçları içeren, kullanıcı dostu arayüze sahip, Python kodları ile ihtiyaca göre düzenlenebilen bir platformdur.


pSeven, kullanıcılarının zorlu mühendislik problemlerinin çözümüne ve optimum tasarımlara erişmesini, matematik uzmanlığına gerek kalmadan, bir kaç tıklama ile ulaşmalarına olanak sağlamaktadır.


p7 neden tercih edilmelidir?

  • Veri ve model analizi için yenilikçi çözümler
  • Özgün, hızlı ve etkili optimizasyon algoritmaları
  • Verilen bir problem ve veri için otomatik olarak en uygun algoritmanın otomatik seçimi
  • Python scriptleri ile tam entegrasyon
  • Yüksek maliyetli fiziksel ve hesaplamalı deneylerin azaltılması
  • Halihazırda var olan şirket içi verilerin kullanılmasına olanak sağlaması
  • Farklı şirket bölümleri arasında iyileştirilmiş işbirliği
  • Çok iyi fiyat/performans oranı


Veri ve Model Analizi (Data and Model Analysis)

pSeven yazılımı ‘Design of Experiments’, ‘Sensitivity Analysis’, ‘Uncertainity Quantification’ ve ‘Dimension Reduction’ gibi gelişmiş model analizi araçlarını yanında harici veri ve zengin son-işlem yetkinliklerine tam erişim ve kontrol olanağı sağlamaktadır. pSeven, bünyesinde barındırdığı model analizi araçları sayesinde deterministik yaklaşımın yanı sıra stokastik yaklaşım ile modele belirsizlik unsurları eklenerek modelin gözlemlenmesine olanak tanır. Sahip olunan verilerin farklı algoritmalar ile incelenip model doğrulama işlemlerinin yapılmasına imkan tanımaktadır.


Kestirimci Modelleme (Predictive Modelling)

Halihazırda var olan verilere, deneysel ve/veya simülasyon sonuçlarına uygun yaklaşımlar yaratarak yeni tasarımların cevap değerlerinin elde edilmesine, karmaşık simülasyonların bir kaç mertebe hızlandırılmasına ve yüksek ölçekteki verilerden esas gerekli olan bilginin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu tür modellere genellikle Response Surface Models, Surrogate Models, Metamodels gibi adlar verilmektedir. Modeller oluşturulduktan sonra cevap değerlerinin değişken değerlerine göre değişimleri incelenebilir. pSeven, oluşturulan modellerin doğrulanması konusunda da farklı unsurlara sahip olarak ikame modelin hata mertebesini de kullanıcısına sunmaktadır.


Tasarım Optimizasyonu (Design Optimization)

En büyük zorluğun yüksek hesaplama maliyetli simülasyonların olduğu tek-hedefli (single-objective) ve çok-hedefli (multi-objective) optimizasyon problemlerinin etkin ve verimli çözümlerini hızlı hesaplama yapabilen analitik modeller aracılığı ile çözümüne olanak sağlamaktadır. Tasarım değişkenleri ve yanıtlarına göre optimizasyon için çözüm sağlayabilecek farklı matematiksel yöntemlerden yararlanmaya imkan tanımaktadır. Optimum sonuçları görüntüleyebilmek ve işleyebilmek için gelişmiş son-işlemci ara yüzü sağlayarak tasarım kriterlerinin ayrıntılı bir şekilde raporlanmasını sağlamaktadır. Bünyesinde barındırdığı çeşitli tasarım araştırma araçları sayesinde pSeven bir mühendislik probleminin matematiksel modelinin oluşturulmasını da çoklu denemeler yaparak mümkün kılmaktadır.  


Akılcı Seçim (SmartSelection)

SmartSelection, pSeven yazılımı içinde yer alan ve verilen bir problem veya veri seti için en verimli optimizasyon ya da yaklaşım algoritmasını seçen bir tekniktir. Bu tekniğin kullanılmasıyla algoritmaların karmaşıklığı aradan çıkarılarak matematik uzmanı olmayan kullanıcılar için bile ‘Design Space Exploration’ analizlerinde ileri matematik bilgisini kullanma olanağı sağlamaktadır. Tasarım deneyi çalışmalarınızda değişken ve yanıtları tanımlandığında SmartSelection probleme uygun tekniği otomatik olarak seçebilmektedir. 


SmartSelection, çalışmanın ikame modelini oluşturmak istenildiğinde de kullanıcıya en verimli yöntemi seçebilmektedir. Değişkenlerin çeşidine göre içerisinde bulunun farklı algoritmalardan uygun olanı kullanıcısına sunmaktadır. Veri durumuna göre SmartSelection model için uygun olabilecek birden fazla yöntemi tek bir analizde birleştirerek kullanabilmektedir.


Otomasyon & Entegrasyon

pSeven ile en karmaşık görünen tasarım süreçlerini bile Design Space Exploration araçlarını ve herhangi bir CAD/CAE yazılımını entegre ederek tek bir süreç haline getirilmesi, akışın tanımlanması, veri toplanması ve işlenmesi süreçlerini optimize etmek mümkündür.


CAD platformlarından SolidWorks, CATIA, Kompas3D, NX, Creo gibi sıklıkla kullanılan yazılımlar için doğrudan entegrasyonu sağlayacak unsurları içinde barındırmaktadır. pSeven, harici çözücü barındıran CAE yazılımlarını da kendi iş akışına katarak çalışmaları tek bir iş akışı üzerinden yürütebilmektedir. Excel ile tam entegrasyonu sayesinde iş akışlarından elde edilen verileri veya oluşturulan ikame modelleri Excel ortamına doğrudan aktarmanıza olanak tanır.

BİAS Ürünleri

Galerimizi İnceleyin!

BİAS Ürünleri

İlginizi Çekebilir!