BİAS Dokümanları

Dokümanları İnceleyin!

Yorulma Başlangıç Eğitimi
Bu dokümanı yorulma konusunda verdiğimiz temel eğitimde kullanıyoruz. Yorulma konusuna giriş yapanlar için yararlı olacağını düşünüyoruz.
FEA ile SRS Analizi
SRS çok sık kullanılmıyor. Bu yüzden nasıl yapılacağını unutabiliyoruz. Bu doküman SRS çözüm yöntemlerini anlatıyor.
Hızlandırılmış Ömür Test Prosedürü Geliştirilmesi
Serdar Güngör (Ford), Aydın Kuntay, Gürol İpek (BİAS), Otekon 2004 Kongre Kitabı
Treyler Şasisi Yapısal Dayanıklılık ve Ömür Analizi
Otokar-BİAS, Otekon 2006 Kongre Kitabı
Uçak Üzerinde Lövye ve Pedal Kuvvet Sensörü Geliştirme
Savronik-BİAS, SAVTEK 2002. Bu bildiride yer alan kuvvet sensörünün bir benzerini 2012 yılında geliştirdik ve NATO numarası aldık. Hava Kuvvetlerine teslim ettik.
Namluya Mermi Sürme Hızı Hesaplaması
Mert Teknik-BİAS, SAVTEK 2002
Traktör Ömür Analizinde Esnek Cisim Dinamik Modeli Kullanılması
Türk Traktör-BİAS, OTEKON 2014
Turbocharger Rezonatörü Tasarımında Ses İletim Kaybının Nümerik ve Deneysel İncelenmesi
Teklas-Eksen, OTEKON 2014
Turbocharger Rezonatörü Tasarımında Akustik Analiz ve Ses İletim Kaybı Ölçümlerinin Kullanımı
Teklas-Eksen, OTEKON 2014
8x8 Ağır Ticari Taşıt Hidropnömatik Süspansiyon Sisteminin Modellenmesi
Hidrokon-Eksen-Atılım Üniversitesi-Selçuk Üniversitesi, OTEKON 2014
Co-Simulation Helps Win Order to Supply Seals for a New Model Vehicle
Örnek Çalışma : Yeni Model Bir Aracın Kauçuk Fitil Tasarımında Eş-Zamanlı Simülasyon Çalışması
Servo Transfer Pres İle Derin Çekme Üretim Hızının Arttırılması
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Makina İmalat Teknolojileri Kongresi, 23-24 Ekim 2015