BİAS Dokümanları

Dokümanları İnceleyin!

MSC NASTRAN İLE MODAL ANALİZLERDE MUMPS ÇÖZÜCÜSÜ
Çoklu İş Ortamlarında Robust Design ile Verimliliğin Artırılması
Hiperelastik Malzeme Modelleme ve Karakterizasyonu
Motor Susturucularının Ses İletim Kayıplarının Hesaplanması
CRADLE CFD Yazılımı İçerisinde Yer Alan Türbülans Modelleri ve Uygulamaları
Actran ile AVAS (Acoustic Vehicle Alerting System) Simülasyonları
MSC Nastran ile Süper Eleman Kullanımı
MSC NASTRAN’DA ÇÖZÜM DİZİLERİ (SOL)
MSC Nastran ile “Smart Superelement”
ELEMENTS - 1 BOYUTLU TERMAL MODELLEME
DIGIMAT-AM (Eklemeli İmalat) Modülü Kullanılarak Oluşturulan Parçanın MARC Analizi