BİAS Dokümanları

Dokümanları İnceleyin!

Cradle CFD - Talihsiz Balıkçı Analizi
Adams Kontak Mekaniğine Giriş
Cradle CFD ile Golf Topu & Normal Küre Analizi Farkı Çalışması
AxSTREAM ile Eksenel Kompresör Tasarım Optimizasyonu
Actran ile Egzoz Sisteminin Akustik Modellenmesi
Sonlu Eleman Analizlerinde Stress Hesaplama Yöntemleri
Esnek Cisim Simülasyonu – Adams Analizi İçin MNF (Modal Neutral File) Oluşturma
Romax ile Eksenel Simetrik Mil Modeli Oluşturma
MSC Nastran ile Atalet Salınımı (Inertia Relief) Çözümleri ve Örneklendirilmesi
Negatif Hacim Hatası Nedir, Nasıl Oluşur ve Nasıl Önlenir ?
CAEfatigue ile Punto Kaynak (Spot Weld) Analizi
Marc Yakınsama Problemlerinin Çözümleri