BİAS Dokümanları

Dokümanları İnceleyin!

Propertyfile Optimization
Adams/Car içerisinde yay damper gibi nonlinear elemanların Adams Insight yardımıyla farklı verilerinin çoklu analizde koşturularak sonuçlarının nasıl inceleneceğini içermektedir.
Adams Modal Force
Esnek yapılara yayılı yük ataması yapabilmek amaçlı MNF çıkartımı sırasında yapılması gereken işlemleri içermektedir.
Sandviç Panellerin 2 Boyutlu ve Hibrit Modellenmesi ve Karşılaştırmalar
(Gökhan Özel) BİAS Mühendislik
2021 Yılı Eğitim Takvimimiz
BİAS 2020 Katalog
Hexagon MSC Ürünlerine Genel Bakış
Vibration Research
Yorulma Başlangıç Eğitimi
Bu dokümanı yorulma konusunda verdiğimiz temel eğitimde kullanıyoruz. Yorulma konusuna giriş yapanlar için yararlı olacağını düşünüyoruz.
FEA ile SRS Analizi
SRS çok sık kullanılmıyor. Bu yüzden nasıl yapılacağını unutabiliyoruz. Bu doküman SRS çözüm yöntemlerini anlatıyor.