Deney Tasarımı (Design of Experiment) konusunda gelişmiş aracı ile Odyssee CAE, problem tanımına göre parametrelerin tanımlanmasına ve  tasarım uzayının oluşturulmasına olanak sağlar. Oluşturulan tasarım uzayı grafiklerle gözlemlenebilir, farklı matematiksel teknikler arasında tık tıkla geçiş yaparak etkileri gözlemlenebilir. Parametreler sürekli aralıkta tanımlanırken anlamlı artış miktarı girilebilmektedir. Tasarım uzayındaki nokta sayısı matematiksel algoritmalarla artırılabilir veya azaltılabilir, oluşturulan deney tasarımı çalışması dışarı aktarılabilir.