Başlangıç Tarihi
5 Nisan 2022 11:00
Bitiş Tarihi
5 Nisan 2022 12:00
Konum
Online


Bu webinar kapsamında, mühendislik analizlerinde kullanılan kontak tanımları üzerine durulmuş ve sonlu eleman analizlerinde karşılaşılan kontak problemlerin çözümlerinden bahsedilmiştir. Genel amaçlı doğrusal olmayan yapısal analiz çözücüsü olan Marc’ın kompleks kontak problemlerini çözme kabiliyetleri örnek bir çalışma ile gösterilmiştir.