Başlangıç Tarihi
23 Ekim 2023 10:00
Bitiş Tarihi
23 Ekim 2023 10:55
Konum
Online

Şekilde gösterilen mahfazadaki akış ve sıcaklık dağılımı analiz edilmiştir. Bu alıştırma da Fan/Açıklık muhafazadaki kesikler olarak ayarlanmıştır. Hesaplamalı etki alanı sınırları muhafazanın dış duvarına uygundur.