Malzeme Karakterizasyon

Mevcut statik-dinamik eyleyicilerle malzemelerin standart çekme-basma makinalarında yapılamayan testlerini gerçekleştirebiliriz.
 
  • Eyleyici üzerinden kuvvet ve deplasman ölçümü
  • Malzeme üzerinde strain gage’ler ile strain ve gerilme ölçümü
  • Akma ve kopma gerilmesi tespiti
  • Young’s Modulus ve Poisson’s oranı tespiti
  • Maksimum uzama tespiti
  • Fatigue S-N eğrisi tespiti