TestSens SOUNDTUBE

Malzeme Ses İletim Kaybı ve Akustik Empedans Tüpü Sistemleri

TestSENS akustik performans ölçüm sistemi,  ASTM E-2611, ASTM E-1050, ISO 10534-2 standartlarına uygun olarak çalışan, akustik empedans, ses iletim kaybı ve ses yutum katsayısı ölçüm sistemidir. 50Hz - 6400 Hz frekans aralığında, oda koşullarıdaki sıcaklık ve basınç altında ölçüm yapılabilir. Sistemde düşük ve yüksek frekans ölçümleri için 2 farklı çapta tüp (100mm, 29mm çaplı) bulunmaktadır.
 
 

Sistem Özellikleri:

• ASTM-E 2611 (4 Pole Transfer Matrix Method) ölçüm metodu
• ASTM-E 1050 ve ISO 10534-2 (Transfer Function Method) ölçümü
• 50Hz - 6400Hz aralığında ses iletim kaybı ve ses yutum ölçümü
• 4 adet faz uyumlu yüksek hassasiyetli mikrofon
• 114dB mikrofon kalibratörü
• Yüksek lineerlikte ses kaynağı ve güç amfisi
• 4 kanal ve tek çıkışlı 102.4 kS/s örnekleme hızına sahip analizör
• Yüksek yüzey toleransı ile imal edilen konstrüksiyon.

Yazılım:

• Ses yutum katsayısı, akustik empedans ve ses iletim kaybı hesapları
• Mikrofon fazı ve geometrik hataların tespiti için faz kalibrasyonu
• Mikrofonların hassasiyet kalibrasyonu
• Değiştirilebilir frekans çözünürlüğü ve ortalama sayısı
• ASCII formatında kaydedilebilir ölçüm sonuçları

Paket içeriği:

• 4 adet GRAS faz uyumlu mikrofon
• GRAS kalibratör
• National Instruments 4 ICP kanallı analizör
• 100mm ve 29mm çaplarında ses iletim kaybı tüpleri
• Ses güç amfisi