SHEAROGRAPHY

Tahribatsız Muayene (Non Destructive Testing - NDT)

Shearography, homojen olmayan malzemeler içindeki malzeme süreksizliklerinin ve anomalilerinin hızlı ve kesin biçimde gözlemlenmesini sağlayan bir tahribatsız muayene (NDT) tekniğidir. Lazer ışığı kullanılarak, bir kesme girişimölçer (shear interferometer) aracılığıyla, oldukça küçük (mikrometre altı) düzlem dışı yüzey değişimleri tespit edilebilmektedir. Uygun bir yükleme altında, test yüzeyi üzerinde orantılı gerinmeler oluşur. Eğer malzeme süreksizlikleri mevcutsa, yüzey, bu bölgelerde eşit deformasyona uğramaz. Bu bilgi, bir kesme girişimölçer aracılığıyla lazer ışığının fazındaki değişim olarak değerlendirilir.
Shearography, kullanıcıların hem büyük hem küçük büyüklükteki, karmaşık geometrilere sahip parçalar üzerinde etkili ve neredeyse gerçek zamanlı ölçümler yapabilmelerini sağlar. Dantec Dynamics shearography sistemleri, ölçüm sonuçlarının gerçek zamanlı gözlemlenebildiği gibi, ölçüm sonunda kademeli olarak incelenmesi imkânını da kullanıcılarına sağlar.
 

Uygulama

Yükleme yapılmadan önce, yüzeyin bir görüntüsü referans olması amacıyla alınır. Yükleme sonrasındaki durumlar, bu referans görüntü ile karşılaştırılır. Yükleme öncesi ve sonrası yüzey yapısı karşılaştırılarak, oluşan düzlem dışı gerinme, dolayısıyla da malzemedeki anomaliler tespit edilebilir.
Shearographic bir inceleme, bileşen yüzeyinin gerilime maruz bırakılmasını veya uyarılmasını gerektirir. Gerilme oluşturmak için, mekanik, termal, bölgesel vakum, ortam vakumu, mekanik titreşim ve akustik titreşim tekniklerinden biri kullanılabileceği gibi başka yöntemler de kullanılabilir. Bu uyaranların çeşitliliği, kullanıcılara shearography sisteminin diğer tahribatsız muayene yöntemlerine oranla ne kadar esnek ve potansiyel içeren bir yöntem olduğunu göstermektedir. Yük tipi ve miktarı, farklı malzemeler için optimize edilebilir.
Doğru uyarma metodu kullanıldığında, ölçüm görüntüleri, eğer mevcutsa, yüzey altı zayıflık ve anomalilerini gösterir. Ölçüm sonuçları gerçek zamanlı görüntülenebileceği gibi, son işlem aşamasında, önceden kaydedilmiş ölçüm adımları olarak da incelenebilir. Bu kademeli inceleme yöntemi, yüzeydeki hareketin yönünü yorumlamak ve kusurları daha ayrıntılı çözünürlükte görebilmek için kullanılır. Böylece kusurların boyutu da daha doğru tahmin edilebilir.
 

Ürünler

Daha detaylı bilgi edinebilmek için, lütfen açıklamaların altındaki linklere tıklayın, Dantec Dynamics’in websitesinde bulunan ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz.

Q-800 – Portable Shearography System (Taşınabilir Shearography Sistemi)

Çok yönlü, dinamik ve taşınabilir tahribatsız muayene ihtiyacı için shearography sistemi
 
http://www.dantecdynamics.com/q-800-portable-shearography-system

Q-810 – Vacuum Hood Shearography System (Vakum Başlıklı Shearography Sistemi

Vakum yükü oluşturabilen vakum başlığına sahip, basit ve etkin shearography sistemi
 
http://www.dantecdynamics.com/q-810-vacuum-hood-shearography-system

ISTRA 4D – Shearography

Shearography ölçümlerini görsel olarak inceleyebileceğiniz yazılım
 
http://www.dantecdynamics.com/istra-4d-shearography


Daha ayrıntılı bilgi için http://www.dantecdynamics.com/shearography-non-destructive-testing