COMFORTSENSE

Konfor Ölçüm Sistemi

Türkçe dil seçeneği bulunan ComfortSense sistemi, hava hızı ve sıcaklığının çok noktalı ölçümüne ihtiyaç duyan ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinin araştırılması ve geliştirilmesi için tasarlanmıştır. Hava akım hızı (draught rate) ölçümü için tepki frekansı en az 2 Hz olan tümyönlü sensörlere ihtiyaç vardır. Comfortsense sistemi bu özelliğe sahiptir.
 
Difüzörlerin yakınındaki ölçümler, ızgara ve lüleler daha yüksek hız aralığına ihtiyaç duyar. Yön sezici sensörler ana akış yönünün doğrulanmasında kullanılabilir. Isıl konfor ölçümleri ve manken kullanılan uygulamalar için işletme sıcaklığı ve nem probları mevcuttur. Yerleşik uygulamalar için özel tümyönlü problar vardır. Sistem 2 tip sensörü de içermektedir.
 


 

ComfortSense Sisteminin Kabiliyetleri

·         Bütün probların izlenebilir kalibrasyonu
·         Düşük hava hızları için hızlı-tepki ve tümyönlü (omnidirectional) problar
·         Yüksek hava hızları için sıcaklık dengeli prob
·         96 noktaya kadar ölçüm alabilme özelliği
·         Birbirine bağlanabilir (interconnectable) prob kabloları
·         USB 2.0 arayüzüyle yerleşik A/D çevirici
·         ISO 7730’a göre hava akım hızı (draught rate) ölçümü
·         Predicted Mean Vote (PMV) ve Predicted Percentage Dissatisfied (PPD) -parametrelerini içeren sonuçların grafiksel gösterimi olan Türkçe uygulama yazılımı
·         Excel uyumlu dosya formatına sahiptir. Word ve Pdf formatlarında otomatik rapor alabilme özelliği bulunmaktadır. Prob kütüphanesi ve ölçüm ızgarasının oluşumu
 

ComfortSense Sisteminin Hesaplayabildiği İstatistiksel Değerler

·         Ortalama hava hızı ve sıcaklığı
·         Hava hızının standart sapması
·         Türbülans yoğunluğu
·         Hava akım hızı (draught rate) (ISO 7730’a göre)
·         Predicted Mean Vote (PMV)
·         Predicted Percentage Dissatisfied (PPD)
·         Ortalama ışıma sıcaklığı
 

ComfortSense Sisteminin Uygulama Alanları

·         İç oda iklim test odalarında 96 proba kadar hava hızı ve sıcaklık, nem ve işletme sıcaklığı (operative temperature) ölçümleri
·         HVAC araştırma ve geliştirme
·         Otomotiv ve havacılık endüstrisinde yolcu konforu çalışmaları
·         Havalandırma elemanlarının test edilmesi
·         Yapı araştırması
·         Tarım bilimi ve endüstrisi – çiftlik hayvanları konforu
·         CFD hesaplamalarının doğrulaması
·         Isıtma ve soğutma sistem performansının belirlenmesi
·         İnsanlar için ısıl algı ve rahatsızlık
 


 

Draft Problar – 54T33 ve 54T34

Yüksek hassasiyetli probların yeni çeşitleri paslanmaz çelikten yapılmıştır. İkisinin de yönlü karakteristiği, genel hassasiyeti ve frekans tepkisi, uluslararası standartlarla tamamen uyumlu yüksek performans seviyelerine geliştirilmiştir. 54T33 draft probu hava hızını ölçmek için ince film sensöre ve hava sıcaklığını ölçmek için küçük hızlı-tepki termistörüne sahiptir. Hız sensörü 2 tane 3 mm çapında kuvars küreyi içermektedir. İnce nikel film ile kaplıdır, kuvars tabaka ile çevrelenmiştir. Kürelerden biri diğerine bağlı olarak yüksek sıcaklıkta sabit tutulur ve bu sıcaklığı sağlamak için gerekli enerji ölçülür.
 

Nem Probu – 54T37

Bu probda kullanılan sensör bağıl nemi direkt ölçer. Ölçüm prensibi iki elektrot arasında çevrelenmiş polimerin hidroskopik özelliklerine dayanır. İnce polimer film, su buharını ortamdaki havanın bağıl nemi artarken veya düşerken absorbe eder veya salar. Polimer filmin dielektrik özellikleri içerdiği su buharı miktarına bağlıdır. Bağıl nem değişirken, filmin dielektrik özellikleri ve sensörün kapasitansı da değişir. Kapasitanstan ölçülen değer kullanılarak bağıl nem hesaplanır.
 

Operatif Sıcaklık Probu – 54T38

54T38’in ölçüm elemanı elips şeklinde 56 mm çapında ve 160 mm uzunluğundadır. Sensör elemanı nikel tel halkadır ve elipsin ortalama yüzey sıcaklığını ölçer. Ölçüm elemanının boyutu operatif sıcaklığın direkt ölçümünü kolaylaştırır. Işınım ve taşınım ile gerçekleşen ısı kaybı oranı insan bedenindekine benzer olacak şekilde boyutu seçilmiştir.
 
Detaylı bilgi için www.dantecdynamics.com