LDA

Laser Doppler Anemometry

LDA, noktasal, yüksek frekanslı, 1, 2 ve 3 boyutlu hız ölçümü yapan bir sistemdir. Lazer temelli olduğundan akışı bozmadan türbülans ölçümleri rahatlıkla yapılmaktadır. LDA sistemi temel akışkanlar dinamiği konusundaki araştırmalarından, ürün geliştirme ve optimizasyon çalışmalarına kadar birçok alanda iç ve dış akış incelemelerinde kullanılmaktadır. Başka sistemlerin kalibrasyonu, yol araçlarının, trenlerin, hava araçlarının, uzay araçlarının, yapı ve köprülerin etrafındaki akışın incelenmesi LDA sisteminin kullanım alanlarına verilebilecek bir kaç örnek arasındadır.
 


 

Sisteminin Çalışma Prensibi

Şekilde görülen lazer probundan çıkan farklı dalga boyunda lazer demetleri parçacık ile desteklenmiş akışa yönlendirilir. Lazer demetleri birbirleri ile kesiştiği bölgede bir hacim oluştururlar. Bu hacim içersinden geçen parçacıklara çarpan lazer ışını geri yansır ve probe tarafından alınır. Dönen sinyallerin LDA bileşenlerince incelenmesi sonucu parçacıklar hakkında dolayısıyla akışkan hakkında veriler elde edilir. Değişik renklerde ekstra ışın çiftleri eklenerek, 2 ve 3’ncü hız bileşenleri ölçülebilir.
 
LDA sistemi, ışığın girişimi prensibine dayandığı için, hız kalibrasyonu gerektirmez. Düşük belirsizlik seviyesi ve 100 kHz üzerindeki frekansı ile türbülans araştırmalarında sıklıkla tercih edilen bir tekniktir.
 
LDA temassız (non-intrusive) bir teknik olup akışı takip eden mikron ölçeğinde küçük parçacıkların hızlarını ölçmektedir. Lazer temelli tekniği sayesinde, tek bir sistem ile hem gazlarda hem sıvılarda ölçüm yapılabilir.
 
Çok düşük hızlardan (Creeping Flow) supersonik akışlara kadar her türlü hız alanına uygulanabilen LDA sistemleri:
 
·         Noktasal hız ölçümleri
·         Türbülans araştırmaları
·         Tanımlanan geometride otomatik alan taraması ile hız ölçümü
·         Kalibrasyon gerektirmeyen hassas hız ölçümü
·         Diğer sistemlerin kalibrasyonu ve sertifikasyonu için idealdir.
 

FiberFlow LDA Sistemleri

Kullanıcının sistem üzerinde rahatça değişiklik yapabilmesine imkan verir. 1, 2 ve 3 boyutlu hız ölçümü yapılabilir. 3 boyutlu ölçüm için genelde iki adet prob kullanılması gerekmektedir. Fakat hizalama gerektirmeyen 5 ışına sahip tek prob ile 3 boyutlu hız ölçümü de alınabilmektedir.

FlowLite LDA Sistemleri

Kullanımı kolay, hizalama ve ayarlama gerektirmeyen sistemlerdir. 1, 2 ve 3 boyutlu hız ölçümü yapabilen sistemdir.

FlowExplorer LDA Sistemleri

Kullanımı kolay, hizalama ve ayarlama gerektirmeyen mobil sistemlerdir. 1 ve 2 boyutlu hız ölçümü yapılabilir.
 
Detaylı bilgi için www.dantecdynamics.com