pSEVEN

pSeven yazılımı gelişmiş Tasarım Uzay İncelemesi (Design Space Exploration) ve optimizasyon araçları içeren kullanıcı dostu arayüze sahip, Python kodları ile ihtiyaca göre düzenlenebilen bir platformdur.
pSeven, kullanıcılarının zorlu mühendislik problemlerinin çözümüne ve optimum tasarımlara erişmesini, matematik uzmanlığına gerek kalmadan, bir kaç tıklama ile ulaşmalarına olanak sağlamaktadır.
 


pSeven neden tercih edilmelidir?

Teknik yönden

  • Veri ve model analizi için yenilikçi çözümler
  • Özgün, hızlı ve etkili optimizasyon algoritmaları
  • Verilen bir problem ve veri için otomatik olarak en uygun algoritmanın otomatik seçimi
  • Python scriptleri ile tam entegrasyon

Ticari yönden

  • Yüksek maliyetli fiziksel ve hesaplamalı deneylerin azaltılması
  • Halihazırda var olan şirket içi verilerin kullanılmasına olanak sağlaması
  • Farklı şirket bölümleri arasında iyileştirilmiş işbirliği
  • Çok iyi fiyat/performans oranı
 

Veri ve Model Analizi (Data and Model Analysis)

pSeven yazılımı ‘Design of Experiments’, ‘Sensitivity Analysis’, ‘Uncertainity Quantification’ ve ‘Dimension Reduction’ gibi gelişmiş model analizi araçlarını yanında harici veri ve zengin son-işlem yetkinliklerine tam erişim ve kontrol olanağı sağlamaktadır.

Ör: Değişken Bağımlılık Analizi (Parameter Dependency Analysis)
 

Kestirimci Modelleme (Predictive Modelling)

Halihazırda var olan verilere, deneysel ve/veya simülasyon sonuçlarına uygun yaklaşımlar yaratarak yeni tasarımların cevap değerlerinin elde edilmesine, karmaşık simülasyonların bir kaç mertebe hızlandırılmasına ve yüksek ölçekteki verilerden esas gerekli olan bilginin elde edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu tür modellere genellikle Response Surface Models, Surrogate Models, Metamodels gibi adlar verilmektedir.
 
Ör: Yapısal bir simülasyondan elde edilen yaklaşım
 

Tasarım Optimizasyonu (Design Optimization)

En büyük zorluğun yüksek hesaplama maliyetli simülasyonların olduğu tek-hedefli (single-objective) ve çok-hedefli (multi-objective) optimizasyon problemlerinin etkin ve verimli çözümlerini hızlı hesaplama yapabilen analitik modeller aracılığı ile çözümüne olanak sağlamaktadır.

Ör: FloEFD ve pSeven kullanılarak yapılan IGBT soğuk plaka optimizasyonu
 

AkılcıSeçim (SmartSelection)

SmartSelection, pSeven yazılımı içinde yer alan ve verilen bir problem veya veri seti için en verimli optimizasyon ya da yaklaşım algoritmasını seçen bir tekniktir. Bu tekniğin kullanılmasıyla algoritmaların karmaşıklığı aradan çıkarılarak matematik uzmanı olmayan kullanıcılar için bile ‘Design Space Exploration’ analizlerinde ileri matematik bilgisini kullanma olanağı sağlamaktadır.
Ör: SmartSelection vs. standart yaklaşım algoritmaları
 

Otomasyon & Entegrasyon (Automation & Integration)

pSeven ile en karmaşık görünen tasarım süreçlerini bile Design Space Exploration araçlarını ve herhangi bir CAD/CAE yazılımını entegre ederek tek bir süreç haline getirilmesi, akışın tanımlanması, veri toplanması ve işlenmesi süreçlerini optimize etmek mümkündür.

Ör: CAD/CAE yazılımları ile pSeven içinde entegre edilmiş iş akışı örneği
 

https://www.datadvance.net/