Actran

Actran Student Edition Çıktı!
 

Actran Acoustics

Actran Acoustics bir CAE aracı olarak büyük akustik modellerin çözülmesine olanak tanımaktadır. Kütüphanesinde bulunan sonlu (finite) ve sonsuz (infinite) elemanlarla hızlı ve güvenilir çözüm sağlamaktadır.
 
Actran Acoustics ile kavitelerde bulunan ses alanları modal veya fiziksel yaklaşımla tanımlanabilmektedir. Ses yutum duvarları, empedans durumu veya delikli malzeme modelleriyle detaylı olarak modellenebilmektedir. Laminer akış alanı (mean flow field) veya sıcaklık gradyeni yaratılarak, ses yayılımının bu etkilere bağlı olarak dağılması incelenebilmektedir. Ses dalgalarının küçük kavitelerde veya kanallarda (işitme cihazı gibi) dağılım analizlerinde sıkılıkla kullanılan visko-termal etkiler de analize dahil edilebilmektedir.
 
Actran Acoustics, NASTRAN, ABAQUS ve ANSYS gibi SE programları ile arayüz bağlantısı kurabilmektedir.
 

İçten yanmalı motor kaynaklı
ses basıncı dağılımı
Termal değişim ve akışa bağlı olarak
ses basınç dağılımı
 
 

Uygulama alanları

 • Titreşen yapıların yol açtığı ses yayılımının incelenmesi: Güç aktarma sistemleri, elektrik motorları, hoparlörler, komprasörler
 • Karmaşık susturucu sistemleinde giriş ve çıkış gürültüsü
 • Havalandırma sistemlerinde ses yayılım analizi
 • Tren, uçak ve otomobil gibi yapılarda bulunan yolcu mahalinin ses emilimi hesabı
 • Ortalama akış ve sıcaklık gradyenine göre ses yayılımının hesabı
 

Actran VibroAcoustics

Actran VibroAcoustics yazılımı, günümüzde endüstride yer alan en kapsamlı vibro-akustik simülasyon aracıdır. Actran VibroAcoustics yazılımının zengin kütüphanesi ile visko-elastik ortam, sıkıştırılamaz delikli ortam (porous incompressible media), kompozit malzemeler ve piezo-elektrik elemanlar gibi elemanlar da tek bir modelde birleştirilerek simülasyonun gerçekçiliği artırılmaktadır.
 
Modal sonuçlar bir çok SE yazılımından alınabilmekte ve yapısal model olarak kullanılabilmektedir. Akustik,dinamik ve kinematik sınır şartları ve ayrıca yapı üzerinde tahrik oluşturacak, türbülanslı sınır tabakası veya dağınık ses alanı (diffuse sound field) ile daha gerçekçi çalışma şartları modele eklenebilmektedir.

Akustik kavite ile yan cam bağlaşık (coupled)
vibro-akustik çözüm
Esnek yapı ile bağlaşık (coupled) egzos gürültü analizi
 
 
Actran VibroAcoustics ile Actran AeroAcoustics yazılımı belaber kullanılarak karmaşık aero-vibro-akustik analizleri yapılabilmektedir. Actran VibroAcoustics, bağlaşık (coupled) veya bağlaşık olmayan (uncoupled) modelleri fiziksel veya modal kordinatlarda, zaman veya frekans düzleminde çözebilmektedir. Verimli lineer denklem çözücüsü ile paralel çekirdek kullanımına imkan tanımaktadır.
 

Uygulama alanları

 • Otomotiv: Güç aktarma sistemleri, hava alıkları, egzoslar, yolcu mahali, trim, koltuklar, tekerlekler, camlar, havalandırma gibi bölgelerin gürültü problemleri
 • Havacılık ve Uzay: Kokpit ve gövdede gözlemlenen ses iletimi, Türbülanslı sınır tabaka (TBL) tahriğe karşı cevap, roket yükünün kalkış anındaki rastsal dinamik cevabı
 

Actran for MSC Nastran

Actran for MSC Nastran programı MSC Nastran programında analiz edilmiş olan body-in-white (BIW) yapılarına tüm trim ve katmanlı camların dahi etkisini ele almaktadır.
 

Uygulama alanları

 • Gerçek bağlantı durumlarına göre, parçaların akustik iletimi
 • Actran ve MSC Nastran'ın birlikte kullanılmasıyla trimlenmiş body- in-white(BIW) analizi
 

Actran AeroAcoustics

Actran AeroAcoustics türbülanslı akışın yarattığı gürültüyü analiz etmek için kullanılmaktadır. Program, ticari CFD programlarından (Fluent, Star-CD, StarCCM veya Powerflow) aerodinamik gürültü kaynağını elde etmektedir. Analiz adımları şu şekildedir;
 
 1. Daimi olmayan akışın CFD programında çözülmesi.
 2. Actran AeroAcoustics programının zaman düzlemindeki CFD sonuçlarını frekans düzlemine çevirerek, akustik çözüm ağına (mesh) interpolasyon yöntemiyle aktarması ve çözümün elde edilmesi.
 
CFD analizinde bulunan çok küçük çözüm ağlarından (genellikle sınır tabakada bulunur) alınan sonuçların Actran AeroAcoustics programında bulunan akustik çözüm ağına interpolasyonla dağıtılması, doğruluktan taviz vermeden çözüm süresini hızlandıran bir özelliktir.
 

 
Türbülanslı akış ses basınç dağılımı Deneysel ve Actran simülasyon sonuçları
 
 

Uygulama alanları

 • Havalandırma üniteleri
 • Yan ayna gürültüsü
 • İniş takımı ve kanatlarda bulunan firar kenarı gürültüsü
 

Actran DGM

Karmaşık akışların içerisindeki ses dağılımını, lineerleştirilmiş Euler denklemleri ve süreksiz Galerkin yöntemleri ile analiz etmektedir.
 

Uygulama alanları

 • Turbomakina egzosları
 • Turbomakina girişleri
 • Homojen olmayan ortalama akım (non-homogeneous mean flow) durumundaki tüm akustik dağılım problemleri
 

Actran TM

Actran TM,turbomakina gürültü tahmininde kullanılan bir yazılımdır. Uniform olmayan akış,yansıma ve taşınım etkileri, Myers sınır şartı ile akustik yalıtım tabakalarının etkileri analize dahil edilebilmektedir.Ses kaynağı CFD analizinden alınabilir veya Actran TM içerisinde tanımlanabilmektedir. Actran TM paralel işleme izin vermekte ve Actran DGM ile beraber kullanıldığında karmaşık kayma tabakaları da analize dahil edilebilmektedir.

Actran TM, turbomakina gövdesinin akustik yalıtım tabakalarının tasarlanmasında yardımcı olmaz aynı zamanda helikopter türbinleri, yardımcı güç üniteleri (APU) giriş ve egzos akustik yalıtım tabakalarında da bir tahmin aracı olarak kullanılabilmektedir. Havacılık haricinde bilgisayar soğutma ünitelerinin tasarlanmasında da Actran TM kullanılmaktadır.
 

Uygulama alanları

 • Uçak turbomakina gövdesinin tasarımı
 • Kanallı soğutma sistemleri
 • Helikopter türbin gürültüsü
 • Üfleyici sistemler
 

Actran VI

Tüm Actran modüllerinde kullanılabilecek, kullanıcı dostu pre ve post işlemcidir.
 
Actran webinarları için TIKLAYINIZ.
Detaylı bilgi için www.mscsoftware.com