FloEFD

Mentor Graphics firmasının bir ürünü olan FloEFD, Engineering Fluid Dynamics (EFD) olarak adlandırılan yeni nesil CFD yazılımlarından biridir. FloEFD, katı modelinizi olduğu gibi analizlerde kullanmanıza olanak sağladığı için gereksiz zaman ve efor harcamanızı önler. Kısacası FloEFD, akışkanlar dinamiği uzmanı olmanıza gerek bırakmadan ürün performansını/işlevselliğini arttırmanıza ve prototip harcamalarını azaltmanıza yardımcı olur.
 

 
 
FloEFD, SolidWorks, Catia, Inventor, NX ve diğer popüler CAD yazılımlarının arayüzünde çalışan, çok özellikli ve genel amaçlı bir CFD yazılımıdır. FloEFD, üzerine ekleyebileceğiniz “Elektronik Soğutma”, “Yanma” ve “HVAC” modülleri ile çalışmanıza termal analize yönelik özellikleri de katabileceğiniz bir yazılımdır.
 

FloEFD’yi öne çıkaran özellikler

·         Oldukça kısa sürede öğrenme ve kolay kullanım
·         CAD yazılımı arayüzünde çalışma
·         Otomatik ağ(mesh) yapısı oluşturma
·         Otomatik Laminer/Geçişken/Türbülans Modelleme
·         Otomatik Yakınsama Kontrolü
·         Çözüm esnasında otomatik/manuel mesh iyileştirme (adaptive mesh)
·         Tek tuşla Word formatında rapor oluşturma
·         FloEFD, Elektronik Kart Soğutma ve HVAC sektöründe dünyada lider konumdadır.
 

 
 

Kabiliyetleri

·         2D ve 3D akış modelleme
·         Otomatik eleman ağı yaratma
·         Dörtgensel eleman ağı uyarlama ve düzenleme
·         Steady-state veya zamana bağlı çözüm modelleme
·         Non-newtonian akışkan kullanabilme
·         Akışkan-katı malzeme, değişik fan ve heat sink modellerinin bulunduğu geniş kütüphane
·         k-ε ve I-t türbülans modelleme, ayrıca, laminar/geçişken/türbülans koşulları atayabilme
·         Dönen geometrileri modelleme için kullanılan “Rotating Region” modülü
·         Moving wall seçenekleri ile hareketi simüle edebilme
·         Fluid Subdomain modülü ile akışkana batık model yaratabilme
·         Elektronik soğutma ve bina analizlerinde kullanılmak üzere özel ısı transferi modülleri
·         Akışkanlı veya akışkansız ısı transferi çözebilme
·         Sınır tabaka olgusunu doğru simüle edebilme
 

Üstün Özellikleri

·         CAD geometrisi ile çalışması
·         Otomatik tetral eleman ağı oluşturma yeteneği
·         Modifiye edilebilir çeper fonksiyonları
·         Otomatik laminer/geçişken/türbülans modelleme
·         Otomatik yakınsama kontrolü
·         Tasarım çeşitliliği analizleri ve optimizasyon
·         Kullanıcı dostu arayüzü
·         Hız vektörleri
·         Hız çizgileri
·         Akışkan sıcaklığı

Sektörler

·         Elektronik Cihaz ve Kart Üreten Firmalar
·         Telekomünikasyon
·         Uzay ve Havacılık
·         Enerji
·         Turbomakine, Pompa ve Vana Üreticileri
·         HVAC ve İnşaat Firmaları
·         Bilgisayar Üreticileri
·         Kimyasal İşlem Firmaları
·         Gemi İnşaat
·         Otomotiv
·         Savunma Sanayi
·         Elektronik
·         Beyaz Eşya
·         Ocak/Fırın Üreticileri
 

Kullanıldığı Sektörlere Yönelik Uygulamalar

 

Uzay ve Havacılık

·         Motor emiş, bypass ve egzoz sistemleri
·         Hava kanalları, manifoldlar, filtreler, vanalar, lüleler ve pompalar
·         Yakıt sistemleri ve tankları (kriyojenik soğutma, yakıt depoları, yakıt hücreleri)
·         Elektronik için soğutma sistemleri
·         Isı değiştiriciler ve ısı emiciler
·         Yakıt ve filtreleme sistemleri
·         Kabin/kokpit havalandırma ve yolcu konforu için sıcaklık yönetimi
·         Çevresel kontrol sistemleri
·         Buzlanmayı önleyici sistemler
·         Emisyon kontrol ve ses azaltıcı sistemler
·         Füze, roket ve mermilerin içindeki ve dışındaki ısı transferi ve aerodinamik
·         Frenleme ve ters itki sistemleri
·         Hava araçlarının ve bileşenlerinin aerodinamiği
·         Ses-altı ve ses-üstü akışlar
 

Otomotiv

·         Yakıt enjektörleri, radyatör, egzoz ve emisyon kontrol sistemleri, manifoldlar, vanalar, lüleler, pompalar ve her çeşit hidrolik sistemlerin akış, basınç düşümü ve ısı transferi işlemleri
·         Kaporta altı akışı ve ısı yönetimi
·         Yolcu konforu ve çevresel kontrol sistemleri
·         Su hücreleri, motor bloğu ve silindir kapaklarındaki soğutma akışı
·         Elektronik sistemler, frenleme sistemleri, güç aktarım organları ve farların soğutması
·         Eşanjör ve soğutucuların performansı
·         Filtrelerdeki akış ve basınç düşümü
·         Yakıt hücre performansı
·         Aracın ve bileşenlerinin aerodinamiği


Yanma

·         Ön karışımlı yanma (bujili uygulamalar)
·         Ön karışımsız yanma (yanma, gazların karışmasıyla beraber aniden başlar)
·         Ön tanımlı 26 yakıt ve 5 oksitleyici
·         Yanma sonucu oluşan ürünlerin kütle dağılımının görüntülenmesi
 

Elektronik

·         3D çizim programından dosya transferi yapmadan, kullandığınız çizim programının içinde hava akış ve ısı transferi simülasyonları
·         Karmaşık geometrili elektronik cihazların akış ve ısıl analizleri
·         Isıl arayüz malzemelerinde faz değişimi gibi ileri düzey fiziksel işlem analizleri (joule heating)
·         Birleşik ısı transferi problemleri (iletim, doğal ve zorlanmış taşınım, yayınım)
·         Gelişmiş malzeme kütüphanesine erişim
·         Fanlar, standart JEDEC parçaları, ısıl arayüz malzemeleri gibi yaygın parçaların kullanıma hazır modellerine erişim
·         Karmaşık şekillerde soğutucu tasarımı
·         Termo elektrik soğutucu ve ısı pompası simulasyonları
 

HVAC (Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme)

·         Mekanlardaki kompleks akışlar (zorlanmış ve doğal taşınım)
·         Havalandırma ve konfor modelleri
·         Endüstriyel hijyen
·         Bina içindeki ve dışındaki akışlar
·         Kimyasal ve biyolojik madde taşınımı
·         Bağıl nem ve yoğuşma simülasyonu (hava içindeki H2O)
·         Gaz karışımlarının akışlarının simülasyonu
·         Ekipmanlardaki basınç düşüm optimizasyonu
·         Isı transferi performansı (eşanjörler)
·         Ses seviyesi değerlendirmesi (niteliksel olarak)
·         Hareketli parçalar üzerindeki kuvvetlerin ve torkun belirlenmesi
·         Menfezler boyunca akış debilerinin belirlenmesi
·         Güneş ve yüzeyler arasındaki ışınımın simülasyonu
·         Partikül takibi (temiz odalar)
·         Farklı faz ve boşluklardaki eşanjörler
 
Detaylı bilgi için www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/